Substancje o największym znaczeniu

W  roku 2015 rozpoczęło wdrażanie nowej strategii, dotyczącej sprawdzania zgodności dossier rejestrujących. Zgodnie z nowymi przepisami, mają się one skupić na dossier rejestrujących substancje o największym znaczeniu w odniesieniu do ochrony zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego. Oznacza to zasadniczo wielkotonażowe dossier rejestrujących. Brak jest w nich informacji istotnych, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo narażania pracowników, jak i konsumentów oraz środowiska na działania substancji, której to dossier dotyczy.