Dane do rejestracji - zasady udostępniania

Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie, które dokładniej definiuje zakres pojęcia przejrzystości, uczciwości oraz kwestii związanej z niedyskryminacją. Dotyczy ono między innymi rozumienia warunków, związanych z udostępnieniem danych zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH. Dzięki temu, również ECHA ma możliwość upewnienia się, że wszyscy reje

Czytaj więcej

Doradztwo i zezwolenia - dobra pomoc w ważnej sprawie

Bardzo dobrą stroną prowadzenia wielu firm jest możliwość skorzystania z szeroko rozumianego wsparcia. Obecnie na rynku istnieje szereg zróżnicowanych firm, które prowadzą rozmaite szkolenia, mające zarówno charakter bardzo ogólny, jak również poruszające szczegółowe kwestie. Tego rodzaju wsparcie jest nie tylko oczekiwane, ale często r&oacu

Czytaj więcej

Substancje o największym znaczeniu

W  roku 2015 rozpoczęło wdrażanie nowej strategii, dotyczącej sprawdzania zgodności dossier rejestrujących. Zgodnie z nowymi przepisami, mają się one skupić na dossier rejestrujących substancje o największym znaczeniu w odniesieniu do ochrony zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego. Oznacza to zasadniczo wielkotonażowe dossier rejestrujących. Brak jest w nich informacj

Czytaj więcej

Europejska Agencja Chemikaliów - konsultacje publiczne

W Unii Europejskiej pewne substancje posiadają klasyfikację zharmonizowaną co wynika ze starań w zapewnieniu określonego zarządzania ryzykiem. Taka sytuacja może mieć miejsce między innymi w następujących przypadkach:

- substancja ma działanie rakotwórcze, toksyczne w zakresie rozrodczości lub też działa uczulająco na drogi oddechowe, bądź ma działanie mutage

Czytaj więcej