Decyzja w sprawie zezwoleń - HBCDD

Pojawiło się streszczenie decyzji Komisji Europejskiej, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE seria C/10, dotyczące zezwoleń na wprowadzanie do obrotu bądź na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia – WE – nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chem

Czytaj więcej

Ochrona przeciwsłoneczna - zakazy

Obowiązująca obecnie definicja w zakresie produktów ochrony przeciwsłonecznej określa preparaty /żele, oleje, kremy i inne/ przeznaczane do kontaktu ze skórą człowieka. Dotyczy to szczególnie ochrony przed promieniowaniem UV. Ma ono polegać między innymi na pochłanianiu, odbijaniu oraz rozpraszaniu takiego promieniowania. Promieniowanie słoneczne, składa się a

Czytaj więcej

Antykoagulanty - przedłużone zatwierdzanie

Należące do grupy antykoalugantów substancje, uznane jako spełniające kryteria substancji kwalifikujących się do zastąpienia, zostały zatwierdzone do stosowania ich w produktach gryzoniobójczych na okres 5 lat wyłącznie warunkowo. Wzięto pod uwagę zagrożenia, dotyczące ich zastosowania. Odnowienie ich w zakresie zatwierdzenia możliwe będzie dopiero po przeprowadzen

Czytaj więcej