Oznakowanie - kosmetyki - marketing

Deklaracje marketingowe są istotne w branży kosmetycznej. Pod takimi znakami minął w branży kosmetycznej rok 2015. Deklaracje tego typu znajdują się na etykietach, ulotkach oraz materiałach informacyjnych o innym charakterze. Kontakt między produktem kosmetycznym, producentem oraz konsumentem są kluczowe dla działalności. Wpływ na ten stan ma kilka czynników w tym między innymi:

- nazwa,

- przekaz o charakterze reklamowym prezentowany w różnego rodzaju mediach,

- opis produktu,

- oznakowanie oraz wygląd, rodzaj opakowania i jego typ,

- deklaracje związane z produktem, deklaracjami i środkami z zakresu bezpieczeństwa oraz środków ostrożności.

Parlament Europejski i Rada dotycząca produktów kosmetycznych w swoim rozporządzeniu 1223/2009/WE – wprowadza pojecie „oświadczenie o produkcie”. Jest ono, co istotne spójne z ustawodawstwem związanym z innymi gałęziami przemysłu.

Rozporządzenie Komisji /UE/ nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013r. zakłada określenie jednakowych kryteriów związanych z uzasadnianiem oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi. Dopuszczalność takiego oświecenia zakłada opieranie go na przeciętnym użytkowniku i jego percepcji w zakresie informacji. W założeniu osoba na końcu tego łańcucha powinna być najlepiej poinformowana.

31 marca Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego zorganizował seminarium dotyczące „Dobrej Praktyki Reklamy Kosmetyków”. Odnosiło się ono do aktualnej sytuacji legislacyjnej. Mijający 2015 rok minął Komisji Europejskiej pod kątem oceny zgodności poszczególnych elementów z obowiązującym prawem. Dodatkowo ważnym elementem seminarium były prowadzone warsztaty.

Z kolei w Łodzi – 28 października – odbyło się inne szkolenie – „Opakowanie i oznakowanie produktów kosmetycznych-nowe trendy, wymiary prawne, aspekty marketingowe”.

Specjaliści biorący udział w szkoleniu mieli okazję wypowiedzieć się zakresie tematyki opakowań oraz oznakowania. Zwracano uwagę na najbardziej istotne kwestie, pojawiające się problemy czy błędy, które są najczęściej popełniane. Wskazano również formy nadużyć, które mają miejsce. Zaznaczono jak duże ma to znaczenie dla zapewnienie bezpieczeństwa wobec każdego użytkownika. Swój wkład w oba wydarzenia miała firma THETA - http://www.theta-doradztwo.pl/oferta/kosmetyki