Dane do rejestracji - zasady udostępniania

Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie, które dokładniej definiuje zakres pojęcia przejrzystości, uczciwości oraz kwestii związanej z niedyskryminacją. Dotyczy ono między innymi rozumienia warunków, związanych z udostępnieniem danych zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH. Dzięki temu, również ECHA ma możliwość upewnienia się, że wszyscy rejestrujący tę samą substancję, biorą jednocześnie udział w jednej wspólnej rejestracji.