CLP i nie tylko

Pojawiające się rozwiązania oraz opinie oraz badania wpływają znacząco na to jaki i kiedy dochodzi do publikacji oraz dostosowania klasyfikacji oraz rozporządzeń do przepisów. Od chwili opublikowania rozporządzenia – 1272/2008/WE – doszło do siedmiu ATP nowelizacji z zakresu zawartych w nim przepisów.

Nieuchronne zmiany wyznaczone od 1 stycznia 2016

Czytaj więcej